Nêu ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng phương pháp truyền thống và phương pháp hiện đại trong việc chế biến gạo từ thóc Mk cần gập ạ

Question

Nêu ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng phương pháp truyền thống và phương pháp hiện đại trong việc chế biến gạo từ thóc
Mk cần gập ạ

in progress 0
Sarah 4 tháng 2021-08-16T05:09:32+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-16T05:11:02+00:00

    Khó thế

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )