Nêu và phân tích những cống hiến của phong trào tây sơn đối với lịch sử dân tộc nửa sau thế kỷ xviii.theo em cống hiến nào là nổi bật nhất

Question

Nêu và phân tích những cống hiến của phong trào tây sơn đối với lịch sử dân tộc nửa sau thế kỷ xviii.theo em cống hiến nào là nổi bật nhất

in progress 0
Cora 43 phút 2021-09-20T08:47:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T08:48:58+00:00

  * Những cống hiến của phong trào tây sơn đối với lịch sử dân tộc nửa sau thế kỷ xviii:

  – Lật đổ các tập đoàn phong kiến Nguyễn, Trịnh,Lê. ⇒ Bước đầu thống nhất đất nước.

  – Kháng chiến chống quân xâm lược Xiêm, Thanh thắng lợi ⇒ bảo vệ độc lập dân tộc.

  – Giải phóng dân nhân khỏi chế độ phong kiến thối nát thời Trịnh-Lê

  ⇒ Xây dựng một vương triều mới tiến bộ 

  ⇒ Mở ra thời kì vàng son trong lịch sử nước ta 

  ⇒ Làm huỷ diệt âm mưu xâm lược của các nước khác đối với nước ta

  ⇒ Nền khinh tế phát triển trở lại, nhân dân ấm no sung sướng, có nhiều quyền lợi và đất

  * Theo em cống hiến: chống quân xâm lược Xiêm Thanh là nổi bật nhất vì thắng lợi đó đã giúp ta bảo vệ độc lập dân tộc.

  0
  2021-09-20T08:49:39+00:00

  Những đóng góp của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc:
  – Lật đổ các tập đoàn phong kiến Nguyễn, Lê, Trịnh
  – Thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ(phá bỏ phòng tuyễn chia cắt sông Gianh)
  – Chiễn thắng quân xl Xiêm(1785), Thanh(1789), hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc
  – Xây dựng 1 vương triều mới với nhiều cải cách tiến bộ. Có tác dụng ổn định lại đất nước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )