Nêu vai trò của ĐBSông Cửu Long trong sản xuất lúa ở nước ta. Cho biết ĐBSông Cửu Long có thuận lợi nào về mặt tự nhiên để trở thành vùng sản xuất lúa

Question

Nêu vai trò của ĐBSông Cửu Long trong sản xuất lúa ở nước ta. Cho biết ĐBSông Cửu Long có thuận lợi nào về mặt tự nhiên để trở thành vùng sản xuất lúa nhiều nhất cả nước?

in progress 0
Delilah 4 tuần 2021-09-06T12:23:27+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-06T12:24:48+00:00

    ĐBSông Cửu Long có rất nhiều màu mở đất đỏ phì nhiêu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )