nêu vai trò của hạt đối với cây giúp mik với!!

Question

nêu vai trò của hạt đối với cây
giúp mik với!!

in progress 0
Athena 3 tháng 2021-09-19T03:36:55+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T03:38:09+00:00

  Hạt giúp cây sản sinh ra thế hệ mới,gia tăng số lượng của loài nhờ đó thực vật được phát tán khắp nơi,khu phân bố của thực vật được mở rộng,các loài thực vật được duy trì nòi giống.

   

  0
  2021-09-19T03:38:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   – Giúp cây phát triển nòi giống và duy trì nòi giống.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )