Nêu vai trò của ngành động vật nguyên sinh(cho VD:) Giúp mik với

Question

Nêu vai trò của ngành động vật nguyên sinh(cho VD:)
Giúp mik với

in progress 0
Anna 4 tuần 2021-08-17T07:00:28+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T07:01:49+00:00

  Vai trò của ngành động vật nguyên sinh là

  +Làm thức ăn cho động vật lớn hơn(Ví dụ giáp xác)

  +Chỉ thị về độ sách của nước(Ví dụ trùng giày,trùng roi,…)

  +trùng lỗ khi chết sẽ góp phần tạo nên vỏ Trái Đất

  0
  2021-08-17T07:01:55+00:00

  Đáp án:

  – Vai trò của ngành động vật nguyên sinh với tự nhiên và đời sống con người:

  + Làm thức ăn cho động vật ở nước .VĐ : cá , giáp xác nhỏ , …

  + Làm vật chỉ thị cho các tầng địa chất có dầu hỏa . VD : trùng lỗ

  + Làm vật chỉ thị về độ sạch của môi trường nước . VD : trùng giày , trùng roi ,..

  + Gây bệnh nguy hiểm cho con người và các động vật khác .VD : trùng roi kí sinh trong máu

                                                     

                                                        CHÚC EM HỌC TỐT:))

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )