Nêu vai trò của nước ? các hành vi gây ô nhiễm nguồn nước

Question

Nêu vai trò của nước ? các hành vi gây ô nhiễm nguồn nước

in progress 0
Madeline 5 tháng 2021-07-18T14:18:07+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T14:19:08+00:00

  Đáp án:

  • Ô nhiễm do các điều kiện của tự nhiên. …
  • Ô nhiễm nguồn nước do quá trình tăng dân số …
  • Ô nhiễm nguồn nước do rác thải trong sinh hoạt. …
  • Ô nhiễm nguồn nước từ rác thải y tế …
  • Ô nhiễm nguồn nước do quá trình sản xuất nông nghiệp.

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-18T14:19:11+00:00

  Đáp án:

   em tham khảo

  5sao hay nhất

  @huyoang07

  Giải thích các bước giải:

  Vài trò :nước có khả năng cung cấp nguồn khoáng chất, vận chuyển chất dinh dưỡng, oxy cần thiết cho các tế bào, nuôi dưỡng tế bào trong mọi hoạt động của cơ thể.

  nguyền nhân gây ô nhiễm chính 

  1. Ô nhiễm do các điều kiện của tự nhiên

  2. Ô nhiễm nguồn nước do quá trình tăng dân số

  3. Ô nhiễm nguồn nước do rác thải trong sinh hoạt

  4. Ô nhiễm nguồn nước từ rác thải y tế

  5. Ô nhiễm nguồn nước do quá trình sản xuất nông nghiệp

  6. Ô nhiễm nguồn nước là mặt trái của quá trình sản xuất công nghiệp

  7. Ô nhiễm nguồn nước do quá trình đô thị hóa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )