Nêu vai trò của nước đối với tế bào? Tại sao lại có vai trò đó. p/s phải nêu rõ tại sao ạ

Question

Nêu vai trò của nước đối với tế bào? Tại sao lại có vai trò đó.
p/s phải nêu rõ tại sao ạ

in progress 0
Clara 2 giờ 2021-09-11T23:15:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T23:16:59+00:00

  Vai trò của nước đối với tế bào

  – Là thành phần cấu tạo nên tế bào.

  – Là dung môi hoà tan nhiều chất cần thiết cho các hoạt động sống của tế bào.

  Có vài trò đó vì môi trường của các phản ứng sinh hoá trong tế bào, giúp cho quá trình trao đổi chất trong tế bào diễn ra bình thường, đảm bảo độ nhớt của chất nguyên sinh.

  0
  2021-09-11T23:17:25+00:00

  Vai trò của nước:

  – Là dung môi hoà tan nhiều muối khoáng

  – Giúp muối khoáng phân li thành ion khoáng

  – Bảo vệ cấu trúc tế bào

  – Là nguyên liệu cho phản ứng thuỷ phân trong hô hấp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )