nêu vai trò củarừng Amazon? việc khai thác rừng amazon 1 cách bừa bãi như hiện nay có ảnh hưởng ntn đối với trong khu vực của toàn cầu

Question

nêu vai trò củarừng Amazon? việc khai thác rừng amazon 1 cách bừa bãi như hiện nay có ảnh hưởng ntn đối với trong khu vực của toàn cầu

in progress 0
Eloise 2 tuần 2021-08-31T14:25:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T14:27:22+00:00

  rừng amadon không chỉ là lá phổi của tg, mà còn là vùng dự trữ sinh học quý giá và là vùng có tiềm năng phát triển công nghiệp, công nghiệp và giao thông vận tải đg sông

  Việc khai thác rừng amadon làm huỷ hoại môi trường, ảnh hưởng xấu tới khí hậu khu vực và toàn cầu

  0
  2021-08-31T14:27:36+00:00

  Vai trò của rừng A-ma-dôn:

     + Nguồn dự trữ sinh vật qúi giá.

     + Nguồn dự trữ nước để điều hoà khí hậu cân bằng sinh thái toàn cầu.

     + Trong rừng có nhiều tài nguyên, khoáng sản.

     + Nhiều tiềm năng phát triển kinh tế.

  Hậu quả của khai thác rừng A-ma-dôn: Mất cân bằng hệ sinh thái, làm biến đổi khí hậu,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )