Nêu vai trò tầm quan trọng và ý nghĩa của ngành nông nghiệp trồng mía Tự làm giúp mình ạ hứa 5* + tlhn cho người tự viết và report người lấy trên mạn

Question

Nêu vai trò tầm quan trọng và ý nghĩa của ngành nông nghiệp trồng mía
Tự làm giúp mình ạ hứa 5* + tlhn cho người tự viết và report người lấy trên mạng

in progress 0
Jasmine 1 tháng 2021-08-12T02:36:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:38:02+00:00

  Vai trò và tầm quan trọng:

  – Giải quyết việc làm cho người lao động 

  – Tăng thu nhập cho người lao động 

  – Cung cấp mía cho các ngành công nghiệp sản xuất 

  – Tăng sức lao động của mọi người đồng thời tăng sản lượng mía trồng được 

   Ý nghĩa:

  – Giúp cho người lao động có thêm được việc là và hỗ trợ tăng thu nhập 

  – Đông thời có thể giúp phát triển những ngành công nghiệp liên quan như: sản xuất đường…

  0
  2021-08-12T02:38:02+00:00

  * Vai trò và tầm quan trọng:

  – Giải quyết việc làm cho người lao động 

  – Tăng thu nhập cho người lao động 

  – Cung cấp mía cho các ngành công nghiệp sản xuất 

  – Tăng sức lao động của mọi người đồng thời tăng sản lượng mía trồng được 

  * Ý nghĩa:

  – Giúp cho người lao động có thêm được việc là và hỗ trợ tăng thu nhập 

  – Đông thời có thể giúp phát triển những ngành công nghiệp liên quan như: sản xuất đường…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )