nêu vị trí, góc chiếu mặt trời ,đặc điểm (nhiệt độ, gió ,lượng mưa…)

Question

nêu vị trí, góc chiếu mặt trời ,đặc điểm (nhiệt độ, gió ,lượng mưa…)

in progress 0
Delilah 1 năm 2021-07-17T16:50:42+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T16:52:19+00:00

  a) Đới ôn hòa (hay ôn đới).

  *Vị trí:

  – Từ chí tuyến Bắc, Nam đến vòng cực Bắc, Nam. Từ 66°33’B đến 23°27’B và từ 66°33’N đến 23°27’N.

  *Góc ánh sáng mặt trời:

  – Khu vực có góc chiếu của ánh sáng mặt thời và thời gian chiếu sáng trong năm chênh lệnh nhiều.

  *Gió:

  – Gió thường xuyên thổi trong khu vực là gió Tây Ôn Đới.

  *Lượng mưa:

  – Lượng mưa trong năm dao động từ 500 mm đến 1.000 mm.

   đới lạnh 

  *Vị trí:

  – Từ hai vòng cực Bắc, Nam đến các cực Bắc, Nam.

  *Góc ánh sáng mặt trời:

  – Khu vực có góc chiếu của ánh sáng mặt trời rất nhỏ. Thời gian chiếu sáng cũng dao động rất lớn về số ngày và số giờ chiếu trong ngày.

  *Nhiệt độ:

  – Khu vực nhận được ít ánh sáng của mặt trời nên quanh năm giá lạnh, có băng tuyết bao phủ.

  *Gió:

  – Gió thổi thường xuyên là gió Đông cực.

  *Lượng mưa:

  – Lượng mưa trung bình năm dưới 500 mm.

  *Nhiệt độ:

  – Khu vực có lượng nhiệt trung bình, có các mùa rõ rệt trong năm.

  b) Đới nóng (hay nhiệt đới).

  *Ví trí:

  – Trải dài từ chí tuyến Bắc 23°27′ đến chí tuyến Nam 23°27′

  *Góc ánh sáng mặt trời:

  – Khu vực quanh năm có góc chiếu của ánh sáng mặt trời lúc giữa trưa tương đối lớn và thời gian chiếu sáng trong năm chênh lệch nhau ít.

  *Gió:

  – Giớ thường xuyên thôi trong khu vực này là gió Tín Phong.

  *Lượng mưa:

  – Lượng mưa trung bình trong năm đạt từ 1.000 mm đến trên 2.000 mm.

  *Nhiệt độ:

  – Lượng nhiệt hấp thu được từ mặt trời tương đối nhiều nên quanh năm nóng.

  0
  2021-07-17T16:52:20+00:00

  *Nhiệt đới:

  -Vị trí của đới nóng (hay nhiệt đới): từ 23º27’ B đến 23º27’ N.

  -Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới:

       + Quanh năm có góc chiếu của ánh sáng mặt trời lúc giữa trưa tương đối lớn và thời gian chiếu sáng trong năm chênh nhau ít.

       + Quanh năm nóng.

       + Gió thổi thường xuyên là gió Tín phong.

  -Lượng mưa trung bình năm đạt từ 1.000 mm đến trên 2.000mm.

  -Vị trí của hai đới ôn hòa (hay ôn đới): từ 23º27’B đến 66º33’B và từ 23º27’N đến 66º33’N .

  *Ôn đới:

  – Đặc điểm của khí hậu ôn đới:

       + Góc chiếu của ánh sáng mặt trời và thời gian chiếu sáng trong năm chênh nhau nhiều.

       + Lượng nhiệt nhận được trung bình, các mùa thể hiện rất rõ trong năm.

       + Lượng mưa trung bình: 500 – 1000mm.

  – Gió thổi trong khu vực này chủ yếu là Tây ôn đới.

  -Vị trí của hai đới lạnh (hay hàn đới): từ 66º33’B đến 90ºB (cực Bắc) và từ 66º33’ N đến 90ºN (cực Nam).

  *Hàn đới:

  – Đặc điểm của khí hậu hàn đới:

       + Góc chiếu của ánh sáng mặt trời rất nhỏ. Thời gian chiếu sáng dao động rất lớn về số ngày và số giờ trong ngày.

       + Là khu vực giá lạnh, có băng tuyết hầu như quanh năm.

       + Lượng mưa trung bình năm thường dưới 500 mm.

  – Gió thổi trong khu vực này chủ yếu là gió Đông cực.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )