Nêu vị trí và hình dạng lãnh thổ của việt nam cho biết vị trí và hình dạng đó thuận lợi và khó khăn gì đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc?

Question

Nêu vị trí và hình dạng lãnh thổ của việt nam cho biết vị trí và hình dạng đó thuận lợi và khó khăn gì đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc?

in progress 0
Kylie 49 phút 2021-09-09T13:47:57+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:49:49+00:00

  Vị trí và hình dạng : 

  – Có đường bờ biển hình chứ S
  – Diện tích đất liền nước ta là 329.247 km2.
  – Phần biển Việt Nam có diện tích khoảng 1 triệu km²

  Lợi ích : Nằm ở vùng gần biển nên gió thuận mát cho những ngày nóng nắng và khi trêng cây sẽ mang một lượng đất phù sa lớn .

  Khó khăn : Đường tàu thủy còn lỏng lep , những người dân ra đánh bắt ra khơi lúc bão không kiểm soát được . 

  Cho mk ctlhn nhé ***

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )