nêu vị trí vai trò của EU trong nền kinh tế thế giới

Question

nêu vị trí vai trò của EU trong nền kinh tế thế giới

in progress 0
Raelynn 2 tháng 2021-10-10T14:35:49+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T14:37:02+00:00

  EU là một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.

  Mặc dù chỉ chiếm 7,1% dân số và 2,2% diện tích thế giới nhưng EU luôn chiếm vị trí cao trong các chỉ tiêu kinh tế thế giới.

  – Về tổng GDP: EU chiếm tỉ trọng cao nhất trong tổng GDP của thế giới (31%), gấp 1,1 lần Mĩ và 2,8 lần Nhật Bản.

  – Chiếm 26,5% tỉ trọng xuất khẩu trong GDP và 37,7% trong xuất khẩu của thế giới.

  – Chiếm 26% sản lượng sản xuất ôtô thế giới và 19% trong tiêu thụ năng lượng thế giới.

  0
  2021-10-10T14:37:37+00:00

  Vị trí

  EU là một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.

  Vai trò 

  Chỉ chiếm 7,1% dân số và 2,2% diện tích thế giới nhưng EU luôn chiếm vị trí cao trong các chỉ tiêu kinh tế thế giới.

  Về  GDP: EU chiếm tỉ trọng cao nhất trong tổng GDP của thế giới (31%), gấp 1,1 lần Mĩ và 2,8 lần Nhật Bản.

  Chiếm 26,5% tỉ trọng xuất khẩu trong GDP và 37,7% trong xuất khẩu của thế giới.

  Chiếm 26% sản lượng sản xuất ôtô thế giới và 19% trong tiêu thụ năng lượng thế giới.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )