nêu ý kiến cảm nhận xã hội phong kiến châu âu

Question

nêu ý kiến cảm nhận xã hội phong kiến châu âu

in progress 0
Amara 34 phút 2021-09-18T11:02:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T11:04:25+00:00

  Câu 1: Xã hội phong kiến ở châu Âu được hình thành như sau:

  – Người Giéc-man tràn xuống xâm chiếm các vùng đất châu Âu
  – Sau khi chiếm được, họ lập nên các vương quốc và chiếm ruộng đất của các chủ nô Rô-ma cũ rồi chia phần nhiều hơn cho các quý tộc và tướng lĩnh quân sự
  – Phong tước chức cho các tướng lĩnh quân sự và quý tộc. Các tướng lĩnh quân sự và quý tộc vừa có ruộng đất, vừa có quyền thế, họ trở thành lãnh chúa phong kiến. Nông dân và nô lệ trở thành nông nô
   Xã hội phong kiến ở Châu Âu hình thành

  0
  2021-09-18T11:04:33+00:00

   Cuối thế kỉ V, các quốc gia cổ địa phương Tây tan rã do người Giéc-man xâm chiếm và tiêu diệt.

  – Người Giéc-man chiếm ruộng đất hình thành giai cấp lãnh chúa phong kiến.

  – Nô lệ và nông dân không có ruộng đất phải làm việc cho lãnh chúa hình thành giai cấp nông nô.

  -> Xã hội phong kiến châu Âu được hình thành với 2 giai cấp đặc trưng: Lãnh chúa và nông nô.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )