nêu ý nghĩ của di truyền liên kết trong chọn giống

Question

nêu ý nghĩ của di truyền liên kết trong chọn giống

in progress 0
Melody 1 năm 2021-10-16T12:08:32+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T12:09:38+00:00

  Các gen tốt, quý thường di truyền cùng nhau

  => ứng dụng trong công tác chọn giống.

  ngủ sớm đi nha bạn k là mọc mụn đấy

  chúc bạn học tốt

  0
  2021-10-16T12:09:55+00:00

  Di truyền liên kết đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng được quy định bởi các gen trên một NST. Nhờ đó, trong chọn giống người ta có thể chọn những nhóm tính trạng tốt luôn đi kèm với nhau.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )