Nêu ý nghĩa cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 .

Question

Nêu ý nghĩa cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 .

in progress 0
Maria 2 tuần 2021-11-24T17:47:59+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T17:49:38+00:00

  Bạn tham khảo nhé:

  * Ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Mười Nga :

  – Với nước Nga.

       + Đập tan ách áp bức, bóc lột của phong kiến, tư sản, giải phóng công nhân và nhân dân lao động.

       + Đưa công nhân và nông dân lên nắm chính quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

  – Với thế giới:

       + Làm thay đổi cục diện thế giới.

       + Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới.

  0
  2021-11-24T17:49:42+00:00

  làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nc và nhiều con ng

  làm ra 1 kỉ nguyên mới trong lịch sử

  các công nhân,dân tộc đc giải phóng khỏi áp lức bóc lột 

  làm thay đổi cực địa Thế giới

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )