Nếu ý nghĩa của chi tiết thần kì trong câu chuyện Thạch Sanh.

Question

Nếu ý nghĩa của chi tiết thần kì trong câu chuyện Thạch Sanh.

in progress 0
Hailey 2 tháng 2021-10-09T12:46:47+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-09T12:48:41+00:00

    Tiếng đàn là đại diện cho cái thiện và tinh thần yêu chuộng hoà bình của nhân dân ta.

    Niêu cơm thần kì là tượng trưng cho tấm lòng nhân đạo, tư tưởng yêu hoà bình của nhân dân.  

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )