Nêu ý nghĩa của góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

Question

Nêu ý nghĩa của góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-07-30T08:16:47+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T08:18:25+00:00

  Ý nghĩa :

  -Xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư là làm cho điều kiện văn hóa ngày càng lành mạnh phong phú, giữ trật tự an ninh, vệ sinh môi trường. Ví dụ: Lao động vệ sinh đường phố, các hoạt động tập dưỡng sinh, tập thể dục, thể thao…

  0
  2021-07-30T08:18:35+00:00

  ý nghĩa:

  – góp phần làm cho cuộc sống bình yên và hạnh phúc

  – bảo vệ và phát huy truyền thống của dân tộc 

  xin ctlhn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )