Nêu ý nghĩa của việc thực hiện an toàn giao thông ? Nêu tầm quan trọng của việc học tập ?

Question

Nêu ý nghĩa của việc thực hiện an toàn giao thông ?
Nêu tầm quan trọng của việc học tập ?

in progress 0
Remi 1 năm 2021-10-06T15:07:13+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-06T15:08:20+00:00

    Ý nghĩa của việc thực hiện an toàn giao thông là :

    – Giảm bớt tai nạn giao thông.

    – Giảm bớt thiệt hại về của cải và vật chất.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )