Nêu ý nghĩa lịch sử của công xã pari năm 1871.Em hãy rút bài học kinh nghiệm từ công xã pari cho các phong trào cách mạng trên thế giới

Question

Nêu ý nghĩa lịch sử của công xã pari năm 1871.Em hãy rút bài học kinh nghiệm từ công xã pari cho các phong trào cách mạng trên thế giới

in progress 0
Abigail 1 tuần 2021-09-08T14:07:36+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:08:49+00:00

  Ý nghĩa lịch sử của công xã pari năm 1871 là:

  + Mặc dù thất bại nhưng Công xã Pa-ri có ý nghĩa và ảnh hưởng to lớn đối với cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản toàn thế giới.

  Bài học kinh nghiệm là:

  + Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )