Nêu ý nghĩa lịch sử của sự kiện quân ta tiến vào dinh độc lập Giúp mình vs

Question

Nêu ý nghĩa lịch sử của sự kiện quân ta tiến vào dinh độc lập
Giúp mình vs

in progress 0
Valentina 2 tháng 2021-09-28T14:50:21+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T14:51:24+00:00
  • Đánh tan chính quyền và quân đội Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, chấm dứt 21 năm chiến tranh.
  • Đất nước thống nhất, nhiệm vụ giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của cách mạng Việt Nam đã hoàn toàn thắng lợi.

  0
  2021-09-28T14:52:07+00:00

  ý nghĩa : chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi, đất nước ta được thống nhất . Mở ra 1 kỉ nguyên độc lập ,thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )