Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, trong những nguyên nhân thắng lợi đó Theo em Nguyên nhân nào là quan trọng n

Question

Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, trong những nguyên nhân thắng lợi đó Theo em Nguyên nhân nào là quan trọng nhất và vì sao

in progress 0
aikhanh 1 tháng 2021-11-12T02:13:42+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T02:15:10+00:00

  Nguyên nhân thắng lợi :

  – Nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột, tinh thần yêu nước, đoàn kết và hi sinh cao cả của nhân dân ta.

  – Sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy.

  – Quang Trung là anh hùng vĩ đại

  Ý nghĩa lịch sử :

  – Lật đổ chính quyền PK thối nát Nguyễn – Trịnh – Lê đã xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia.

  – Đánh tan các cuộc xâm lược của quân Xiêm, Thanh -> giải phóng đất nước giữ vững nền độc lạp của Tổ Quốc Đập tan tham vọng xâm lược của các đế chế quân chủ phương Bắc

  0
  2021-11-12T02:15:29+00:00

  Ý nghĩa lịch sử:

  – Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.

  – Đất nước sạch bóng quân xâm lược, giành lại được độc lập, tự chủ, chủ quyền dân tộc.

  – Mở ra thời kì phát triển mới của xã hội, đất nước, dân tộc Việt Nam – thời Lê sơ.

  *Nguyên nhân:

  – Niềm tự hào dân tộc, chủ nghĩa yêu nước và tinh thần nhân đạo sáng ngời.

  – Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi vẻ vang là do nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết toàn dân, ý chí bất khuất quyết tâm giành lại độc lập, tự do cho đất nước.

  – Có sự lãnh đạo của các nhà anh hùng dân tộc Lê Lợi, Nguyễn Trãi,… với đường lối kháng chiến, chiến thuật tác chiến đúng đắn, sáng tạo.

  – Những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đã biết dựa vào dân, từ một cuộc khởi nghĩa nhỏ phát triển thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc quy mô cả nước, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ dân tộc.

  *Nguyên nhân quan trọng nhất là:

  – Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi vẻ vang là do nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết toàn dân, ý chí bất khuất quyết tâm giành lại độc lập, tự do cho đất nước vì nếu không có tầng lớp nhân dân không phân biệt già trẻ, Nam nữ, các thành phần dân tộc thì cũng sẽ thất bại như nhà Hồ mà thôi!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )