Nêu ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của phong trào tây sơn?

Question

Nêu ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của phong trào tây sơn?

in progress 0
Anna 1 năm 2021-09-27T22:31:26+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T22:32:53+00:00

  – Ý nghĩa lịch sử:

  + Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong việc lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn – Trịnh – Lê đã xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia.

  + Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong việc chống quân xâm lược Xiêm và Thanh có ý nghĩa lịch sử to lớn: giải phóng đất nước, giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, một lần nữa đập tan tham vọng xâm lược nước ta của các đế chế quân chủ phương Bắc.

    Cho mình câu trả lời hay nhất nha

  0
  2021-09-27T22:33:10+00:00

  Ý nghĩa :

  -Lật đổ các tập đoàn phong kiến Nguyễn , Trịnh , Lê ; xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước,đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia 

  -đánh tan các cuộc xâm lược Xiêm , Thanh bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ quốc gia

  -Tạo ra những điều kiện cơ bản cho công cuộc thống nhất và khôi phục đất nước

  Bài học :

  Phong trào Tây Sơn giành thắng lợi To lớn 

  Đẩy lùi giặc thối nát 

  Thống nhất lại đất nước

  Cuộc sống nhân dân ổn định dần

  Đúng 100% nha bạn !!! Cô mik dạy rồi nên mik biết

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )