Nêu1 số sự kiện chứng tỏ sự phát triển của phong chào công nhân cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX Giải hộ em vs ạ

Question

Nêu1 số sự kiện chứng tỏ sự phát triển của phong chào công nhân cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
Giải hộ em vs ạ

in progress 0
Adalyn 2 giờ 2021-09-07T10:25:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:26:50+00:00

  @Meo_

  * Một số sự kiện là:

  – Năm 1831: Công nhân dệt Tơ-li-ông ( Pháp ) khởi nghĩa

  – Năm 1834: Thợ Li-ông khởi nghĩa

  – Năm 1844: Công nhân dệt Sơ-lê-đin ( Đức ) khởi nghĩa

  – Năm 1836 – 1847: Phong trào Hiến Chương được thành lập ở Anh

  0
  2021-09-07T10:26:59+00:00

  – Ở Anh. có cuộc đấu tranh của công nhân khuân vác Luân Đôn. buộc giới chủ phải tăng lương (1899).
  – Ở Pháp, công nhân giành thắng lợi trong bầu cử Quốc hội.
  – Ở  Mĩ, ngày 1-5-1886 có hơn 350 000 công nhân đình công biểu tình đòi ngày làm 8 giờ. Đặc biệt là cuộc biểu tình của công nhân Si-ca-gô…
  – Nhiều tổ chức chính trị độc lập của giai cấp công nhân ra đời như Đảng Xã hội dân chủ Đức năm 1875. Đáng Công nhân Pháp năm 1879. Nhóm giải phóng lao động Nga năm 1883.

  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )