ng tử kẽm có bán kính là r = 0,135 mm có kl là 65u. tìm kl riêng của kẽm

Question

ng tử kẽm có bán kính là r = 0,135 mm có kl là 65u. tìm kl riêng của kẽm

in progress 0
Sarah 3 tháng 2021-09-17T00:02:11+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T00:04:10+00:00

  Đáp án:

  \(D = 10,47(g/ml)\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  r = 0,135\,nm = 0,135 \times {10^{ – 7}}\,cm\\
  {V_{Zn}} = \dfrac{4}{3}\prod  \times {r^3} = \frac{4}{3}\prod  \times {(0,135 \times {10^{ – 7}})^3}\\
   \Rightarrow {V_{Zn}} = 1,0306 \times {10^{ – 23}}(ml)\\
  {M_{Zn}} = 65u = 65 \times 1,6605 \times {10^{ – 24}}\\
   \Rightarrow {M_{Zn}} = 1,0793 \times {10^{ – 22}}(g)\\
  D = \dfrac{{1,0793 \times {{10}^{ – 22}}}}{{1,0306 \times {{10}^{ – 23}}}} = 10,47(g/ml)
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )