Nga said: “I have to finish my homework, Hoa” => Chuyển đổi câu trực tiếp sang gián tiếp

Question

Nga said: “I have to finish my homework, Hoa”
=>
Chuyển đổi câu trực tiếp sang gián tiếp

in progress 0
Gianna 3 tháng 2021-09-05T19:04:07+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T19:05:10+00:00

  Đáp án :

  Nga told Hoa she had to finish her homework ( Vì đây là nói với Hoa nên phải dùng told vì sau told + somebody , have to sang quá khứ là had to , của cô ấy phải đổi my —> her là tính từ sở hữu của she ).

  0
  2021-09-05T19:05:47+00:00

  Nga said: “I have to finish my homework, Hoa”
  => Nga told Hoa she had to finish her homework.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )