Ngâm một lá kẽm nhỏ trong dung dịch HCl, phản ứng xong người ta lấy lá kẽm ra khỏi dung dịch, rửa sạch và làm khô, nhận thấy khối lượng lá kẽm giảm 6,

Question

Ngâm một lá kẽm nhỏ trong dung dịch HCl, phản ứng xong người ta lấy lá kẽm ra khỏi dung dịch, rửa sạch và làm khô, nhận thấy khối lượng lá kẽm giảm 6,5g so với trước phản ứng. 1. Tính thể tích khí H 2 thu được (đktc). 2. Tính khối lượng HCl đã tham gia phản ứng. 3. Dung dịch chất nào còn lại sau phản ứng? Khối lượng của chất đó trong dung dịch là bao nhiêu?

in progress 0
Ayla 1 năm 2021-11-30T14:25:35+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T14:27:12+00:00

  Khối lượng lá kẽm giảm đi 6,5gam tức là có 6,5gam kẽm tham gia phản ứng

  1. PTPU:

  Zn+2HCl->ZnCl2+H2

  nZn=6,5/65=0,1mol

  nH2=nZn=0,1mol

  VH2=0,1*22,4=2,24lit

  2. nHCl=2nZn=0,1*2=0,2mol

  mHCl=0,2*36,5=7,3 gam

  3. dung dichi ZnCl2 còn lại sau phản ứng

  nZnCl2=nZn=0,1mol

  mZnCl2=0,1*136=13,6gam

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )