ngâm một lá sắt trong dung dịch CuSO4 sau một thời gian lấy lá sắt ra khỏi dung dịch thấy khối lượng tăng lên 1 gam a, tìm khối lượng Fe bị hoà tan b

Question

ngâm một lá sắt trong dung dịch CuSO4 sau một thời gian lấy lá sắt ra khỏi dung dịch thấy khối lượng tăng lên 1 gam a, tìm khối lượng Fe bị hoà tan b, tính khối lượng Cu bám trên lá Fe

in progress 0
Emery 3 ngày 2021-12-07T23:27:29+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:28:40+00:00

   b=7 gam

  mCu =8 gam

   Fe + CuSO4 —> FeSO4 + Cu

  Gọi số mol Fe phản ứng là x 

  Theo phản ứng: nCu=nFe phản ứng= x mol

  -> m lá sắt tăng=mCu -m Fe=64x-56x=8x=1 -> x=0,125 mol

  -> b=mFe phản ứng=0,125.56=7 gam

  -> mCu bám trên lá sắt=0,125.64=8 gam

   

  0
  2021-12-07T23:29:04+00:00

  Đáp án:

   b=7 gam

  mCu bám=8 gam

  Giải thích các bước giải:

   Fe + CuSO4 —> FeSO4 + Cu

  Gọi số mol Fe phản ứng là x 

  Theo phản ứng: nCu=nFe phản ứng= x mol

  -> m lá sắt tăng=mCu -m Fe=64x-56x=8x=1 -> x=0,125 mol

  -> b=mFe phản ứng=0,125.56=7 gam

  -> mCu bám trên lá sắt=0,125.64=8 gam

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )