Ngành du lịch của nước ta thực sự phát triển nhanh từ thời gian nào? A. Từ những năm 60 của thế kỉ XX B. từ đầu thập kỉ 90 của thế kỉ XX C. từ đầu thậ

Question

Ngành du lịch của nước ta thực sự phát triển nhanh từ thời gian nào?
A. Từ những năm 60 của thế kỉ XX
B. từ đầu thập kỉ 90 của thế kỉ XX
C. từ đầu thập kỉ 80 của thế kỉ XX
D. từ đầu thế kỉ XXI

in progress 0
Katherine 2 tuần 2021-07-11T13:45:21+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:46:25+00:00

  Ngành du lịch của nước ta thực sự phát triển nhanh từ thời gian nào?

  A. Từ những năm 60 của thế kỉ XX

  B. từ đầu thập kỉ 90 của thế kỉ XX

  C. từ đầu thập kỉ 80 của thế kỉ XX

  D. từ đầu thế kỉ XXI

  0
  2021-07-11T13:46:29+00:00

  Ngành du lịch của nước ta thực sự phát triển nhanh từ thời gian :

  B. từ đầu thập kỉ 90 của thế kỉ XX(Nhờ chính sách Đổi mới của Nhà nước. )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )