Ngành thực vật nào dưới đây đã có thân, lá cấu tạo còn đơn giản, rễ giả chưa có mạch dẫn? * 1 điểm A. Tảo B. Quyết C. Rêu D. Hạt kín Mục khác:

Question

Ngành thực vật nào dưới đây đã có thân, lá cấu tạo còn đơn giản, rễ giả chưa có mạch dẫn? *
1 điểm
A. Tảo
B. Quyết
C. Rêu
D. Hạt kín
Mục khác:

in progress 0
Iris 1 năm 2021-10-06T14:49:47+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:50:54+00:00

  Đáp án:

   c rêu

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-06T14:51:04+00:00

  Đáp án:

   D

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )