Ngành tin học có những đặc điểm gì giống với những ngành khoa học khác

Question

Ngành tin học có những đặc điểm gì giống với những ngành khoa học khác

in progress 0
Allison 1 tháng 2021-08-05T01:32:27+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:33:29+00:00

  – Khoa học máy tính: là ngành nghiên cứu các cơ sở lý thuyết về thông tin  tính toán cùng sự thực hiện và ứng dụng của chúng trong các hệ thống máy tính. Khoa học máy tính là cách tiếp cận khoa học và thực tiễn để tính toán và các ứng dụng của nó và nghiên cứu có hệ thống về tính khả thi, cấu trúc, biểu hiện và cơ giới hóa các thủ tục (hoặc các thuật toán) cơ bản làm cơ sở cho việc thu thập, đại diện, xử lý, lưu trữ, truyền thông và truy cập thông tin. Một định nghĩa thay thế, gọn gàng hơn về khoa học máy tính là nghiên cứu về các quy trình thuật toán tự động hóa mà có thể nhân rộng trên quy mô lớn. Một nhà khoa học máy tính là chuyên gia về lý thuyết tính toán  thiết kế các hệ thống tính toán.

  0
  2021-08-05T01:33:39+00:00

  Tin học là một ngành khoa học có mục tiêu là phát triển và sử dụng máy tính điện tử để nghiên cứu cấu trúc, tính chất của thông tin, phương pháp thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi, truyền thông tin và ứng dụng vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )