Ngày 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 liên hệ lần lượt với số lượng khách là:300,350,300,280,250,350,300,400,300,250. Xác định số lượng khách đến trong nhiều ngày

Question

Ngày 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 liên hệ lần lượt với số lượng khách là:300,350,300,280,250,350,300,400,300,250. Xác định số lượng khách đến trong nhiều ngày nhất

in progress 0
Brielle 2 tuần 2021-07-09T22:13:03+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:14:11+00:00

  Đáp án:300

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-09T22:14:30+00:00

  Đáp án:

  300

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )