ngày 1/6/2012 là thứ sáu .Hỏi ngày mùng 1/6/2015 là thứ mấy?

Question

ngày 1/6/2012 là thứ sáu .Hỏi ngày mùng 1/6/2015 là thứ mấy?

in progress 0
Cora 2 tuần 2021-10-08T07:57:48+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:59:19+00:00

  Đáp án:Thứ hai

   

  Giải thích các bước giải:Từ ngày 1/6/2012 đến ngày 1/6/2015 trải qua 1 ngày nhuận ( ngày 29/2/2014)

  Vậy từ ngày 1/6/2012 đến 1/6/2015 cách nhau số ngày là: 365x(2015-2012)+1=1096(ngày)

  Ngày 1/6/2015 là :1096:7=156 dư 4

  Suy ra 1/6/2015 là thứ hai

  Xin ctlhn

  0
  2021-10-08T07:59:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Từ 1/6/2012 đến 1/6/2015 có số năm là:

  2015 – 2012 = 3 (năm)

  Ba năm thường có số ngày là: 365 x 3 = 1095 (ngày)

  Ta có: 1095 : 3 = 156 dư 3

  Ngày 1/6/2012 là thứ 6 thì 1/6/2015 là thứ 2.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )