Ngày 7 – 11 – 2007, diễn ra sự kiện gì gắn với sự phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam ?

Question

Ngày 7 – 11 – 2007, diễn ra sự kiện gì gắn với sự phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam ?

in progress 0
Charlie 2 giờ 2021-09-20T09:38:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:39:07+00:00

  Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO.

  0
  2021-09-20T09:39:38+00:00

  Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )