Ngày nay người nông dân dùng máy cày thay cho sức kéo của trâu bò. Việc làm này đề cập đến A. thực tiễn là cơ sở của nhận thức. B. thực tiễn là động

Question

Ngày nay người nông dân dùng máy cày thay cho sức kéo của trâu bò. Việc làm này đề cập đến
A. thực tiễn là cơ sở của nhận thức.
B. thực tiễn là động lực của nhận thức.
C. thực tiễn là mục đích của nhận thức.
D. thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lí.

in progress 0
Ayla 2 giờ 2021-09-10T16:37:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T16:38:52+00:00

  B

  0
  2021-09-10T16:39:14+00:00

  A. thực tiễn là cơ sở của nhận thức.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )