ngày 24/10/1995 ở phan thiết (vn) đã có nhật thực toàn phần. tại thời điểm đó tỉnh phan thiết…………………………………………………

Question

ngày 24/10/1995 ở phan thiết (vn) đã có nhật thực toàn phần. tại thời điểm đó tỉnh phan thiết……………………………………………………………………………………………………………………………….

in progress 0
Reese 1 năm 2021-08-22T22:03:42+00:00 2 Answers 348 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T22:04:53+00:00

  Theo mk nhó mk ko chắc ạ

  ngày 24/10/1995 ở phan thiết (vn) đã có nhật thực toàn phần. tại thời điểm đó tỉnh phan thiết xảy ra hiện tượng mặt trăng từ từ tre khuất mặt trời

  @Ngoclinh

   

  0
  2021-08-22T22:05:37+00:00

       Ngày 24 tháng 10  năm 1995 ,ở Phan Thiết (Việt Nam) đã có nhật thực toàn phần .Tại thời điểm đó ,tỉnh Phan Thiết đang là ban ngày và hoàn toàn không nhìn thấy Mặt Trời

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )