ngày quốc tế lao động 1/5 là thứ 3. hỏi ngày thứ ba cuối cùng của tháng dó là ngày nào?

Question

ngày quốc tế lao động 1/5 là thứ 3. hỏi ngày thứ ba cuối cùng của tháng dó là ngày nào?

in progress 0
Rylee 10 phút 2021-09-28T07:01:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T07:03:04+00:00

                                           Đáp án

              thứ 3 cuối cùng của tháng đó là ngày 29

                                            lời giải

                             đổi : tháng 5 = 31 ngày

                         Thứ ba cuối cùng của tháng 5 là:

                                   31 – 3 = 29 (ngày) 

               đáp số : thứ 3 cuối cùng của tháng 5 là ngày 29

  0
  2021-09-28T07:03:20+00:00

  Tham khảo:

  Câu hỏi: Ngày quốc tế lao động 1/5 là thứ 3. Hỏi thứ ba cuối cùng của tháng đó là ngày nào?

  Trả lời: Thứ 3 cuối cùng của tháng đó là ngày 29.

  Cách làm: 31- 3= 29.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )