Ngày 10-10-2000 rơi vào thứ ba. Hỏi ngày 10-10-2010 rơi vào ngày thứ mấy

Question

Ngày 10-10-2000 rơi vào thứ ba. Hỏi ngày 10-10-2010 rơi vào ngày thứ mấy

in progress 0
Brielle 1 tháng 2021-09-12T23:19:00+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:20:02+00:00

  Đáp án: Ngày Chủ Nhật

  Giải thích các bước giải:

  Từ ngày 10-10-2000 đến 10-10-2010 có 3 năm nhuận nhưng từ năm 2000 đến tháng 10 nên trải qua tháng nhuận

  => Còn 2 năm nhuận

  Từ 10-10-2000–> 10-10-2010

  365.10+2=3652

  => 3652:7 = 521 tuần ( dư 5 ngày )

  => Ngày 10-10 – 2010 là chủ nhật

  0
  2021-09-12T23:20:59+00:00

  Đáp án: chủ nhật

  Giải thích các bước giải:

  Từ 10/10/2000 đến 10/10/2010 có 10 năm

  mặt khác có hai năm là 2004 và 2008 ( chia hết cho 4) là năm nhuận nên tháng 2 có 29 ngày nên năm 2004, 2008 đều có 366 ngày

  Vậy từ 10/10/2000 đến 10/10/2010 có : 365 x 8+ 366 x 2= 3652 (ngày)

  3652 = 521 x 7 +5

  suy ra có 521 tuần và 5 ngày từ 10/10/2000 đến 10/10/2010

  suy ra ngày 10/10/2010 rơi vào chủ nhật ( thứ ba + 5 ngày còn dư )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )