. Ngay sau khi nhật đảo chính Pháp chủ trương hội nghị trung ương lần thứ VIII như thế nào? Để đẩy mạnh phong trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa.

Question

. Ngay sau khi nhật đảo chính Pháp chủ trương hội nghị trung ương lần thứ VIII như thế nào? Để đẩy mạnh phong trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa.

in progress 0
Genesis 1 tháng 2021-10-28T12:29:12+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-28T12:30:28+00:00

    – Đêm 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương.

    – Mặc dù đã có sự chuẩn bị trước, nhưng quân Pháp chống cự rất yếu ớt, chỉ sau vài giờ nổ súng đã nhanh chóng đầu hàng.

    – Chiếm được Đông Dương, Chính phủ Nhật hoàng tuyên bố trao trả độc lập giả hiệu rồi ra sức vơ vét, thống trị và bóc lột nhân dân ta.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )