Ngay sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, để bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc, Việt Nam phải đối đầu trực tiếp với những lực lượng xâm lượ

Question

Ngay sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, để bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc, Việt Nam phải đối đầu trực tiếp với những lực lượng xâm lược nào?
A. Tập đoàn Pôn Pốt, quân xâm lược Trung Quốc
B. Quân xâm lược Pháp, Trung Quốc
C. Quân xâm lược Mỹ, Pôn Pốt
D. Quân xâm lược Nhật, Trung Quốc

in progress 0
Vivian 5 tháng 2021-07-09T00:03:21+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T00:04:43+00:00

  Ngay sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, để bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc, Việt Nam phải đối đầu trực tiếp với những lực lượng xâm lược nào?

  A. Tập đoàn Pôn Pốt, quân xâm lược Trung Quốc

  B. Quân xâm lược Pháp, Trung Quốc

  C. Quân xâm lược Mỹ, Pôn Pốt

  D. Quân xâm lược Nhật, Trung Quốc

  Giải thích:

  Ngay sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, để bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc, Việt Nam phải đối đầu trực tiếp với những lực lượng xâm lược là”Tập đoàn Pôn Pốt”và quân Trung Quốc

  #xin hay nhất#

  ~Kem~

  0
  2021-07-09T00:04:51+00:00

  Ngay sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, để bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc, Việt Nam phải đối đầu trực tiếp với những lực lượng xâm lược nào?

  A. Tập đoàn Pôn Pốt, quân xâm lược Trung Quốc

  B. Quân xâm lược Pháp, Trung Quốc

  C. Quân xâm lược Mỹ, Pôn Pốt

  D. Quân xâm lược Nhật, Trung Quốc

  Giải thích:

  Ngay sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, để bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc, Việt Nam phải đối đầu trực tiếp với những lực lượng xâm lược là”Tập đoàn Pôn Pốt”và quân Trung Quốc

  A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )