Nghĩa vụ là gì? Nghĩa vụ của thanh niên Việt Nam hiện nay là gì? Em có ý kiến gì về việc em vừa phải thực hiện được nghĩa vụ vừa đảm bảo được nhu cầu

Question

Nghĩa vụ là gì? Nghĩa vụ của thanh niên Việt Nam hiện nay là gì? Em có ý kiến gì về việc em vừa phải thực hiện được nghĩa vụ vừa đảm bảo được nhu cầu và lợi ích của cá nhân?

in progress 0
Rose 19 phút 2021-09-10T02:36:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:37:31+00:00

  -Nghĩa vụ là việc phải làm theo bốn phận của mình. Mối quan hệ phát sinh giữa một hay nhiều chủ thể (gọi  người có nghĩa vụ) phải làm một công việc, thực hiện một hành vi hoặc không được làm một công việc, một hành vi, vì lợi ích của một hoặc nhiều chủ thể khác (gọi  người có quyền)

  – Nghĩa vụ của người thanh niên việt nam

  + Chăm lo rèn luyện đạo đức bản thân, ý thức quan tâm tới mọi người xung quanh, đấu tranh với các ác, góp phần xây dựng một xã hội mới công bằng, dân chủ, văn minh

  + Không ngừng học tập để nâng cao trình độ văn hóa, tiếp thu khoa học và công nghệ hiện đại, nâng cao nhận thức về chính trị xã hội

  +Tích cực lao động sản xuất để tạo ra của cải vật chất, văn hóa tinh thần, góp phần xây dựng đất nước việt nam giàu mạnh

  +Là sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp bảo vệ vửng chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa

  0
  2021-09-10T02:38:03+00:00

  Nghĩa vụ là: việc phải làm theo bốn phận của mình. Mối quan hệ phát sinh giữa một hay nhiều chủ thể (gọi là người có nghĩa vụ) phải làm một công việc, thực hiện một hành vi hoặc không được làm một công việc, một hành vi, vì lợi ích của một hoặc nhiều chủ thể khác (gọi  người có quyền).

  Nghĩa vụ của người thanh niên Việt Nam:

  – Chăm lo rèn luyện đạo đức bản thân, ý thức quan tâm tới mọi người xung quanh, đấu tranh với các ác, góp phần xây dựng một xã hội mới công bằng, dân chủ, văn minh

  – Không ngừng học tập để nâng cao trình độ văn hóa, tiếp thu khoa học và công nghệ hiện đại, nâng cao nhận thức về chính trị xã hội

  – Tích cực lao động sản xuất để tạo ra của cải vật chất, văn hóa tinh thần, góp phần xây dựng đất nước việt nam giàu mạnh

  – Là sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp bảo vệ vửng chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa

  Em không ý kiến về việc em vừa phải thực hiện được nghĩa vụ :

  Vì: Cho đến nay, cả nước đã hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ năm 2019. Số lượng thanh niên nhập ngũ trong cả nước lên đến hàng vạn người. Cũng như nhiều năm trước, trong đợt tuyển quân năm nay đã có nhiều thanh niên tốt nghiệp đại học, có việc làm, thu nhập ổn định nhưng vẫn làm đơn tình nguyện nhập ngũ.

  Em không ý kiến về việc em vừa đảm bảo được nhu cầu và lợi ích của cá nhân:

  Vì :Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

  Luật này quy định về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em,

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )