nghiệm âm lớn nhất của phương trình 2sinx+2=0 là

Question

nghiệm âm lớn nhất của phương trình 2sinx+2=0 là

in progress 0
Hadley 1 năm 2021-07-27T04:44:56+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T04:45:57+00:00

  Đáp án: $\dfrac{-\pi}{2}$

   

  Giải thích các bước giải:

  $2\sin x+2=0$

  $\Leftrightarrow \sin x=-1$

  $\Leftrightarrow x=\dfrac{-\pi}{2}+k2\pi$

  Khi $k=0$, nghiệm âm lớn nhất là $\dfrac{-\pi}{2}$

  0
  2021-07-27T04:46:54+00:00

  Đáp án:

   ok

  Giải thích các bước giải:

   sinx=-1

  ⇒sinx=sin-90

  ⇒x=-90+k360

  x=225+k360

  ⇒nghiệm âm lớn nhất là x=-90+k2π

  XIN HAY NHÁT HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )