nghiệm của da thức f(x) = 2x -8 A -6 B -4 C 0 D 4

Question

nghiệm của da thức f(x) = 2x -8
A -6 B -4 C 0 D 4

in progress 0
Elliana 4 tháng 2021-08-02T11:35:10+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T11:36:21+00:00

  Để $f(x)=0$

  ⇒$2x-8=0$

  ⇒$2x = 8$

  ⇒$x=4$

  ⇒Đáp án .D

  0
  2021-08-02T11:36:43+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Cho đa thức `f(x)=0`

  `->2x-8=0`

  `->2x=8`

  `->x=4`

  Vậy nghiệm đa thức trên là : `x=4`

  `->` Đáp án `D`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )