Nghiên cứu bài 40 SGk – Hóa 9 và cho biết: 1. Thực trạng, sản lượng, tính chất nổi bật của dầu mỏ và khí thiên nhiên ở Việt Nam? 2. Theo em chúng ta

Question

Nghiên cứu bài 40 SGk – Hóa 9 và cho biết:
1. Thực trạng, sản lượng, tính chất nổi bật của dầu mỏ và khí thiên nhiên ở Việt Nam?
2. Theo em chúng ta cần có lưu ý gì khi tiến hành khai thác, vận chuyển và chế biến dầu mỏ, khí thiên nhiên ở nước ta? Tại sao?

in progress 0
Parker 1 tháng 2021-11-10T21:19:00+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T21:20:15+00:00

  Em tham khảo nha:

  1)

  Thực trạng: Ở nước ta chủ yếu là các mỏ khí thiên nhiên nằm trên 2 quần đảo là Trường Sa và Hoàng Sa của nước ta

  Sản lượng: Vẫn chưa khai thác đúng với lượng khí thiên nhiên có trong các mỏ khí

  Chủ yếu là mỏ khí thiên nhiên

  2)

  Cần cẩn thận khi vận chuyển và khai thác vì sẽ gây ô nhiễm môi trường biển

   

  0
  2021-11-10T21:20:48+00:00

  câu 1: 

  (*) Thực trạng : Nguồn bổ sung trữ lượng dầu mỏ, khí thiên nhiên của Việt Nam rất hạn chế, có nhiều rủi ro và nhạy cảm về chính trị. Trong tương lai, dầu mỏ và khí thiên nhiên của chúng ta chỉ có thể được phát hiện ở vùng biển nước sâu, xa bờ ngoài biển Đông (vùng đặc quyền kinh tế). Các dự báo về tiềm năng dầu khí ngoài thềm lục địa, cũng như ngoài biển Đông vẫn còn rất khác biệt…

  (*) Sản lượng : Sản lượng dầu mỏ cũng như khí tự nhiên tăng liên tục ( Năm 2002 khai thác được 19,362 triệu tấn dầu quy đổi , trong đó có 17,102 triệu tấn dầu thô và 2,26 tỉ m^3 khí , ….)

  (*) Tính chất:Dầu mỏ nước ta tập trung chủ yếu ở thềm lục địa phía Nam . Hàm lượng các hợp chất chứa lưu huỳnh thấp (< 0,5%) . Tuy nhiên do chứa nhiều Parafin nên dầu mỏ nước ta dễ bị đông đặc

  Câu 2: 

  +Theo em chúng ta cần chấp hành tốt các quy định của pháp luật về khai thác vận chuyển và chế biến dầu mỏ , khí tự nhiên ,v.v…
   + Vì : Trong quá trình khai thác , vận chuyển và chế biến dầu mỏ , khí thiên nhiên ,……( đặc biệt là : chế biến ) rất  là dễ xảy ra ô nhiễm môi trường và các tai nạn cháy nổ ( các Vật Liệu dễ cháy nổ ). 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )