.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán ntn? Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền có điểm gì độc đáo?

Question

.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán ntn? Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền có điểm gì độc đáo?

in progress 0
Ayla 1 năm 2021-10-04T01:13:53+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T01:15:17+00:00

  Ngô Quyền (898 – 944), người Đường Lâm (Sơn Tây – Hà Nội), cha là Ngô Mân, làm châu mục Đường Lâm.

  Năm 937, Dương Đình Nghệ bị một viên tướng của mình là Kiều Công Tiễn giết chết để đoạt chức. Được tin đó, Ngô Quyền liền kéo quân ra Bắc.

  Kiều Công Tiễn vội cho người sang cầu cứu nhà Nam Hán. Vua Nam Hán nhân cớ đó, cho quân xâm lược nước ta lần thứ hai.

  Năm 938, vua Nam Hán sai con là Lưu Hoằng Tháo chỉ huy một đạo quân thù sang xâm lược nước ta. Bản thân vua Nam Hán đóng quân ở Hải Môn (Bách Bạch – Quảng Tây – Trung Quốc), sẵn sàng tiếp ứng cho Hoằng Tháo.

  Ngô Quyền đã nhanh chóng tiến quân vào thành Đại La (Tống Bình – Hà Nội), bắt giết Kiều Công Tiễn, khẩn trương chuẩn bị chống quân xâm lược.

  Dự đoán quân Nam Hán sẽ vào nước ta theo đường sông Bạch Đằng, Ngô Quyền bàn với các tướng cách chống giặc.

  Ông đã huy động quân và dân lên rừng đẵn hàng ngàn cây gỗ dài, đầu đẽo nhọn và bịt sắt, rồi đem đóng xuống lòng sông Bạch Đằng ở những nơi hiểm yếu, gần cửa biển, xây dựng thành một trận địa cọc ngầm, có quân mai phục hai bên bờ.

  0
  2021-10-04T01:15:33+00:00

  * Chuẩn bị

  – Năm 937, Ngô Quyền cho quân tiến vào Đại La ( Tống Bình – Hà Nội ) bắt giết Kiều Công Tiễn

  – Chọn sông Bạch Đằng , xây dựng trận địa bãi cọc ngầm ,… chuẩn bị giết giặc

  => Kế hoạch chủ động , độc đáo 

  * Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền có điểm gì độc đáo?

  _ Ngô Quyền đã dự đoán đc đường đi của quân Nam Hán và đã chọn sông Bạch Đằng , nơi có thủy triều lên xuống rất mạnh để xây dựng trận địa mai phục

  # Don’t worry, the right ones won’t leave.

  # vhthuconan1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )