Ngô Sĩ Liên là sử thần thời Lê sơ, ông đã biên soạn bộ sử nào? A. Đại Việt sử ký B. Đại Việt sử ký toàn thư C. Sử ký tục biên D. Khâm định Việt sử

Question

Ngô Sĩ Liên là sử thần thời Lê sơ, ông đã biên soạn bộ sử nào?
A. Đại Việt sử ký B. Đại Việt sử ký toàn thư
C. Sử ký tục biên D. Khâm định Việt sử thông giám cương mục

in progress 0
Ariana 1 tháng 2021-08-07T19:03:53+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:05:06+00:00

  Ngô Sĩ Liên là sử thần thời Lê sơ, ông đã biên soạn bộ sử nào?

  B. Đại Việt sử ký toàn thư

  `->` Đóng góp to lớn mà Ngô Sĩ Liên còn để lại cho đời sau chính là bộ Đại Việt sử ký toàn thư mà ông đã biên soạn theo lệnh nhà vua, được hoàn tất biên soạn vào năm Kỷ Hợi, niên hiệu Hồng Đức thứ 10 (1479) đời Lê Thánh Tông.

  -HỌC TỐT-

  0
  2021-08-07T19:05:22+00:00

  Ngô Sĩ Liên là sử thần thời Lê sơ, ông đã biên soạn bộ sử nào?

  A. Đại Việt sử ký

  B. Đại Việt sử ký toàn thư

  C. Sử ký tục biên

  D. Khâm định Việt sử thông giám cương mục

  Cái này tớ học rồi ( Pic dưới ) bài nước đại việt thời lê sơ phần IV 

  ngo-si-lien-la-su-than-thoi-le-so-ong-da-bien-soan-bo-su-nao-a-dai-viet-su-ky-b-dai-viet-su-ky-t

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )