Ngoại thương có vai trò như thế trong cơ cấu kinh tế nước ta. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam nhận xét về trị giá xuất nhập khẩu và cơ cấu hàng hóa xu

Question

Ngoại thương có vai trò như thế trong cơ cấu kinh tế nước ta. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam nhận xét về trị giá xuất nhập khẩu và cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu của nước ta

in progress 0
Kylie 4 tuần 2021-07-09T22:59:29+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T23:01:10+00:00

  Ngoại thương có vai trò như thế trong cơ cấu kinh tế nước ta. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam nhận xét về trị giá xuất nhập khẩu và cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu của nước ta.

  nhận xét:

  -Tăng cường sự hợp tác quốc tế với nước mình

  -Thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

  -Tạo vốn,kích thích tăng trưởng kinh tế

  -Thay đổi cơ cấu kinh tế của các ngành

  -Nhập khẩu:

  -Cải thiện nâng cao mức sống nhân dân

  +Thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

  +Đảm bảo phát triển kinh tế cân đối và ổn định

  0
  2021-07-09T23:01:26+00:00

  *Vai trò của ngoại thuongwtrong cơ cấu kinh tế nước ta là:

  -Xuất khẩu:

  +Tạo vốn,kích thích tăng trưởng kinh tế

  +Kích thích đổi mới trang thiết bị và công nghệ

  +Thay đổi cơ cấu kinh tế ngành

  +Tăng cường sự hợp tác quốc tế

  -Nhập khẩu:

  +Thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

  +Đảm bảo phát triển kinh tế cân đối và ổn định

  +Cải thiện nâng cao mức sống nhân dân

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )