ngón cái của người có mấy cơ phụ trong 18 cơ

Question

ngón cái của người có mấy cơ phụ trong 18 cơ

in progress 0
Piper 2 giờ 2021-09-07T10:04:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:05:54+00:00

  Đáp án:

  Trong 18 cơ vận động bàn tay có 8 cơ phụ trách ngón tay cái

  Giải thích:

  Cơ vận động cánh tay, cẳng tay, bàn tay, đặc biệt cơ vận động ngón cái phát triển: Cơ tay phân hóa thành nhiều nhóm nhỏ giúp cho con người có thể lao động bằng tay một cách linh hoạt

  0
  2021-09-07T10:06:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  ngón cái của người có 8 cơ phụ trong 18 cơ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )