Ngôn ngữ lập trình là gì? Em hãy kể tên 1 số ngôn ngữ lập trình mà em biết

Question

Ngôn ngữ lập trình là gì? Em hãy kể tên 1 số ngôn ngữ lập trình mà em biết

in progress 0
Kaylee 4 tháng 2021-07-28T16:29:39+00:00 2 Answers 144 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T16:30:42+00:00

  ngôn ngữ lập trình là dạng ngôn ngữ được chuẩn hóa theo một hệ thống các quy tắc riêng, sao cho qua đó người lập trình có thể mô tả các chương trình làm việc dành cho thiết bị điện tử mà cả con người và các thiết bị đó đều hiểu được.

  • JavaScript.
  • Python.
  • Java.
  • C/C++
  • PHP.
  • Swift.
  • C# (C-Sharp)
  • Ruby.

  0
  2021-07-28T16:31:15+00:00

  Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ hỗ trợ, soạn thảo các chương trình, dịch chượng trình sang ngôn ngữ máy để máy tính hiểu và thực hiện.

  *Một số ngông ngữ lập trình tôi biết:

  – Pascal.

  – C++

  – Java.

  – Basic.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )