Ngón tay nào nhấn giữ phím Shift? (A) Ngón cái (B) Ngón trỏ (C) Ngón út (D) Ngón giữa.

Question

Ngón tay nào nhấn giữ phím Shift?
(A) Ngón cái
(B) Ngón trỏ
(C) Ngón út
(D) Ngón giữa.

in progress 0
Athena 1 tháng 2021-08-06T21:38:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T21:39:41+00:00

  chọn c :ngón út

  0
  2021-08-06T21:40:02+00:00

  Ngón tay nào nhấn giữ phím Shift?

  (A) Ngón cái

  (B) Ngón trỏ

  (C) Ngón út

  (D) Ngón giữa.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )