người bán hàng có hai loại can 3 lít và 5 lít không có vạch chia độ , làm thế nào để người đó đong được 7 lít dầu

Question

người bán hàng có hai loại can 3 lít và 5 lít không có vạch chia độ , làm thế nào để người đó đong được 7 lít dầu

in progress 0
Liliana 5 tháng 2021-07-18T14:58:42+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T15:00:15+00:00

  B1: đổ đầy bình 5l nước

  B2: đổ nước từ bình 5l sang đầy bình 3l

  B3: đổ nước trong bình 3l ra ngoài và đổ lượng nước còn lại trong bình 5l hồi nãy vào bình 3l

  B4: đổ đầy bình 5l thêm bình 2l hồi nãy nữa là 7l

  (l là lít)

   

  0
  2021-07-18T15:00:19+00:00

  Lần 1: Lấy đầy nước vào can 3 lít đổ sang can 5 lít

  Lần 2: Lại lấy đầy nước vào can 3 lít đổ vào can 5 lít đến khi can 5 lít đầy.

  Khi đó can 3 lít còn thừa ra 1 lít nước và can 5 lít có 5 lít nước.

  Đổ nước ở can 5 lít ra, chuyển 1 lít nước từ can 3 lít sang can 5 lít.

  Lần 3: Đổ đầy nước vào can 3 lít, đổ sang can 3 lít.

  Và lại đổ đầy nước vào can 3 lít.

  Khi đó ta lấy được 7 lít nước trong đó là 3 lít ở can 3 lít và 4 lít ở can 5 lít.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )